+381 11 4063 754 office@aran.rs

Garancija

ARAN NA SVE SVOJE PROIZVODE OBEZBEĐUJE GARANTNI ROK U TRAJANJU OD 5 GODINA

Potrebno je da Kupac prilikom preuzimanja proizvoda i zavrsene montaze odmah, u prisustvu naših ovlašćenih lica, ustanovi kompletnost i ispravnost jer u suprotnom, naknadne reklamacije po navedenim elementima neće biti prihvaćene.
Izjava garancije i uslovi garancije

Kupljeni proizvod ima deklarisane karakteristike kvakiteta
U toku garantnog roka od 24 meseci koji se računa od datuma montaže, kupcu se obezbeđuje besplatno otklanjanje nedostataka, ukoliko je nedostatak posledica greške u izradi.

Proizvođač garantuje da će proizvod ispravno funkcionisati u garantnom roku , uz normalnu upotrebu, ako se primenjuje dato uputstvo za rukovanje i održavanje.

Kupac gubi pravo na garanciju u slučajevima: ako se kupac nije pridržavao tehničkih uputstva za održavanje proizvoda, ukoliko je došlo do mehaničkog oštećenja pri upotrebi , ako su na proizvodu vršene popravke koje je izvršilo neovlašćeno lice, ako je nakon završetka montaže samostalno vršena demontaža, transport i montaža na drugo mesto.

Za svaku nepravilnost u okviru normalnog korišćenja proizvoda u garantnom roku, kupac je dužan da pismeno obavesti prodavca uz priložen garantni list i original račun.

Proizvođač je obavezan da opravku izvrši najkasnije u roku od 45 dana, računajući od dana prijema pismenog obaveštenja. U protivnom vracamo Kupcu novac.

Ukoliko kvar, odnosno neispravnost na proizvodu ne bude otklonjen u roku od 15 kalendarskih dana od dana prijave kvara, garantni rok će biti produžen za onoliko dana koliko je trajala popravka. Za vreme popravke biće produžen rok garancije. Otklanjanje kvara vrši se u prostorijama kupca.

Proizvod se ne moze vratiti prodavcu ako se prethodno ne dobije saglasnost odgovornog lica prodavca za povraćaj.

Svaka neopravdana reklamacija povlači nadoknadu svih troškova od strane kupca.

Kod rešavanja reklamacije, kupac je dužan da priloži overen garantni list i original račun.
Rok obezbeđenog servisiranja proizvoda je 5 godina. Unutar tog roka, obavezujemo se da ćemo obezbediti potrebne rezervne delove, servis i podršku.
Nakon isteka garantnog roka obezbedićemo servisiranje naših proizvoda i rezervne delove po cenama iz važećeg cenovnika.

Prijavu reklamacije možete uraditi putem E-maila na adresu office@aran.rs ili na broj telefona 011 4063 754.

Za sva vaša pitanja stojimo vam na raspolaganju

14 + 2 =